پدیده های انتقال زیستی


منابع
1- James E. Bailey, David F. Ollis,  Biochemical Engineering Fundamentals, by, McGraw-Hill, 1986. (دانلود جزوه ) (دانلود فصل 8 کتاب)


2- Pauline M Doran, Bioprocess Engineering Principles - (Second Edition). Elsevier, 2013.

0 comments:

همکاری با ما-حریم خصوصی-تماس با ما
Design By: Bioprocess.ir